Masażysta — Panova Oksana

obowiązek wobec kręgosłupa

Oferujemy miesięczny abonament 198 zł   ______obowiązek wobec kręgosłupa ____ 30 dni codziennie 17  minut ćwiczeń
Za każde faktyczne codzienne ćwiczenie nie mniej niż 17   minut,  pacjent otrzymuje premię 5 zł do wykorzystania w następnym miesiącu.
Udostępniamy przyrządy ułatwiającymi ćwiczenia wzmacniające.

Prowadzący: Tomasz Cebula

  • Rehabilitacja medyczna
  • Tomasz Cebula informuje:
    Z wielu różnych terapii wybrałem jako główną metodę, PNF, dzięki której pacjenci w bardzo szybki i trwały sposób wracają do prawidłowych funkcji.
    Wspólnie z pacjentem poszukuję przyczyny występujących zaburzeń nerwowo – mięśniowych, zarówno połączonych z bólem jak i tych występujących bez bólu.
    Stosowana terapia jest bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.