Prowadzący: Tomasz Cebula

maj 27, 2020 na stronie jest
  • Rehabilitacja medyczna
  • Tomasz Cebula informuje:
    Z wielu różnych terapii wybrałem jako główną metodę, PNF, dzięki której pacjenci w bardzo szybki i trwały sposób wracają do prawidłowych funkcji.
    Wspólnie z pacjentem poszukuję przyczyny występujących zaburzeń nerwowo – mięśniowych, zarówno połączonych z bólem jak i tych występujących bez bólu.
    Stosowana terapia jest bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.